KURSY IN-COMPANY

Zajęcia grupowe lub indywidualne, organizowane są na terenie Państwa firmy. Zajęcia prowadzone są profesjonalnie, a przy tym dynamicznie i ciekawie. 

 

OFERTA:

  Język angielski – zakres ogólny

   • kurs kompleksowy – gramatyka, słownictwo, pisanie, czytanie, mówienie, słuchanie
   • kurs konwersacyjny – rozmowa na podstawie aktualnego materiału stymulującego lub zainteresowań słuchaczy

  Język angielski w biznesie

   • business – zakres ogólny w 3 poziomach do wyboru
   • business sprecyzowany – marketing, reklama, księgowość, HR, logistyka, finanse, etc.

  Warsztaty językowe – kompetencje językowe w krótkim czasie

   • spotkania biznesowe 
   • negocjacje
   • rozmowy on-line i telefoniczne
   • prezentacje i wystąpienia publiczne
   • korespondencja mailowa
   • obsługa klienta

   

  SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG KURSU:

  Audyt wewnętrzny

   • ustalenie specyficznych potrzeb firmy,
   • przeprowadzenie testu poziomującego (grupowo),
   • przeprowadzenie praktycznej weryfikacji umiejętności
    (konwersacje indywidualne – do 10min/osoba),
   • omówienie oczekiwań uczestników,
   • przygotowanie narzędzi do pracy.

  Zajęcia podzielone są na etapy ćwiczące wybrane kompetencje językowe:

   • czytanie, pisanie, słuchanie (słownictwo ogólne lub ukierunkowane branżowo),
   • konwersacje z użyciem poznanego słownictwa,
   • gramatyka.

  Istnieje możliwość zamówienia wyłącznie kursu ćwiczącego 1 sprawność językową np. kursu konwersacyjnego lub gramatycznego.
  Przed kursem uczestnicy otrzymują szczegółowy plan zajęć, obejmujący zagadnienia gramatyczne i jednostki tematyczne. Podczas zajęć pracujemy na materiałach autorskich.

   

  Po kursie każdy z kursantów rozwiązuje test oraz prowadzi konwersacje z lektorem. Uczestnik otrzymuje raport frekwencji i postępów w nauce na zakończenie kursu, lub po ukończeniu danego poziomu nauki.

  Kursanci zostaną również poproszeni o wypełnienie szczegółowej ankiety, dotyczącej zadowolenia z przeprowadzonego kursu.

  Zajęcia w firmach prowadzę osobiście.

                                                                      Zapraszam serdecznie,
                                                                      Anna Wojciechowska

  https://www.linkedin.com/in/anna-maria-wojciechowska-54aa3aab/