1. WARUNKI OGÓLNE

1.1 Naukę języka w Red Phone Box może rozpocząć każda osoba, która ukończyła 3 lata i jest w stanie porozumiewać się w języku polskim.

1.2 Red Phone Box zobowiązuje się zorganizować Uczestnikowi indywidualną lub grupową naukę języka, na wybranym poziomie zaawansowania.

1.3 Uczestnikowi zapewniamy: warunki do nauki, przez odpowiednio dobrany program nauczania, materiały dydaktyczne, udostępnienie prawidłowo wyposażonej sali.

1.4 Uczestnik  zobowiązuje się do terminowego uczęszczania na zajęcia w ramach kursu. Terminy zajęć są ustalane indywidualnie i zawarte w umowie.

 

  1. ZAJĘCIA

2.1 Pojedyncza lekcja trwa 30, 45, 60, 90 lub 120 minut. Zajęcia 30-minutowe są przewidziane wyłącznie dla dzieci do lat 9.

2.2 Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00.

2.3 Długość trwania i częstotliwość odbywania się zajęć jest uzgodniona z Uczestnikiem podczas lekcji organizacyjnej.

2.4 Lekcja organizacyjna jest bezpłatna i odbywa się jednorazowo, na początku kursu.

 

  1. NIEOBECNOŚCI I SPÓŹNIENIA

3.1 Lekcję należy odwołać najpóźniej do godziny 18:00 poprzedniego dnia.

3.2 Nieuprzedzona nieobecność na zajęciach nie jest odrabiana, nie jest też zwracany koszt lekcji.

3.3 Uczeń, który odwołał lekcję zgodnie z punktem 3.1 ma prawo do jednej (częstotliwość zajęć – raz w tygodniu) lub dwóch (częstotliwość zajęć – dwa razy w tygodniu) lekcji zastępczych w danym miesiącu, w zależności od dostępności nauczyciela.

3.4 Lekcja zastępcza musi zostać odrobiona w ciągu 2 tygodni od daty lekcji odwołanej.

3.5 Lekcja zastępcza nie może być odwołana lub przełożona.

3.6 Niedyspozycyjność Nauczyciela jest zapowiedziana z minimum 1-dniowym wyprzedzeniem i skutkuje odpracowaniem zajęć w najbliższym, dogodnym dla obu stron terminie.

3.7 W przypadku spóźnienia się ucznia na zajęcia, nie ma możliwości przedłużenia zajęć.

 

  1. OPŁATY

4.1 Uczestnik uiszcza opłaty z tytułu nauki zgodnie z wybranym systemem:

  1. a) w systemie miesięcznym – do 1. dnia miesiąca, w którym nauka będzie pobierana,
  2. b) w systemie semestralnym – do 5. września za semestr zimowy i do 5. lutego za semestr letni,

4.2 Aktualnie obowiązujący cennik znajduje się na stronie www.redphonebox.pl

4.3 Płatności można dokonywać gotówką lub przelewem.

4.4 Nauczyciel może zrezygnować z prowadzenia zajęć, jeśli uczestnik kursu jest niechętny do nauki, sprawia problemy podczas zajęć i dezorganizuje lekcje.

 

  1. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu.